Raad van Advies

Onafhankelijk adviesorgaan dat Stichting Geef Kleur bijstaat met kennis en ervaring.

De Raad van Advies (RvA) bestaat uit vooraanstaande professionals met een voor de Stichting Geef Kleur relevante deskundigheid, netwerk en ervaring. Als klankbord staat zij het bestuur terzijde met gevraagd en ongevraagd advies over de hoofdlijnen van het te voeren beleid. De RvA kijkt met een strategische blik naar de omgeving waarin Stichting Geef Kleur opereert en naar de ontwikkeling hierin.

Leden Raad van Advies