Informatie voor het bedrijfsleven

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen als succesfactor

Als onderneming staat u midden in de maatschappij. Naast het streven naar winst en continuïteit worden bedrijven ook steeds vaker op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aangesproken. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) levert winst op voor iedereen. Of uw bedrijf nu groot of klein is, landelijke of lokaal opereert: u kunt (met uw medewerkers) altijd iets betekenen voor een ander.

A. Denk aan zakelijke winst in de vorm van:

 • versterking van uw reputatie en imago
 • aanboren van nieuwe markten
 • uitbreiding van uw netwerk en kennis
 • MBO helpt u een aantrekkelijke werkgever te zijn

Wist u dat….

1. Veel werknemers het belangrijk vinden om bij een bedrijf te werken dat zich maatschappelijk actief  inzet voor de omgeving. Voor veel potentiële werknemers is het zelfs een doorslaggevende reden om wel of niet bij een bedrijf te gaan werken. 

2. De 100 beste werkgevers van Nederland hoog scoren op het aspect maatschappelijk betrokken ondernemen? (Bron: Het Beste Werkgeversonderzoek van VNU Vacature Media en Effectory d.d. 21 augustus 2012)

B. MBO levert naast zakelijke winst ook winst in menselijke zin op:

 • werknemers voelen zich trots
 • dit zorgt voor tevreden en gemotiveerde werknemers
 • het bevordert het de onderlinge communicatie en teamgeest
 • het stimuleert de ontwikkeling van talenten en competenties onder individuele werknemers
 • maar… maatschappelijke activiteiten zijn vooral leuk en inspirerend om te doen!

Waarom Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

De steun van uw bedrijf is dus niet alleen waardevol voor de lokale samenleving én voor de maatschappelijk organisaties die u steunt. MBO levert nog zoveel meer op, ook voor úw bedrijf!

Wat biedt Stichting Geef Kleur?

Als intermediair en adviseur MBO adviseren en ondersteunen en adviseren wij bedrijven bij hun MBO beleid. We ontwikkelen onder andere projecten met een maatschappelijk karakter op maat, die passen binnen het bedrijfsprofiel. Daarbij zijn de missie, visie, normen en waarden van uw bedrijf belangrijke vormgevers alsook (lokale) actuele maatschappelijke thema’s.

Projecten
Wij bieden eenmalige en terugkerende projecten aan. Te denken valt aan:

 • Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsuitjes & teambuildingsactiviteiten

 • Detachering van werknemers (bijvoorbeeld bij reïntegratie van zieke werknemers)

 • Inspirerende en betrokken relatie evenementen

 • Betrokken Recruitment activiteiten

Hoe werkt Stichting Geef Kleur?

Via een intakegesprek wordt bepaald wat uw bedrijf met MBO wil bereiken en wat de wensen en behoeften zijn. Vervolgens zullen wij u een passend voorstel doen, hoe u uw MBO beleid zo effectief mogelijk kunt inzetten. Dit kan resulteren in een advies op maat, dan wel dat we samen met u bepalen welk project – en in welke vorm – bij uw bedrijf past.

Wij kunnen uw gehele MBO traject vormgeven, implementeren en we ondersteunen u bij de uitvoering. Het meetbaar maken van de resultaten/uitkomsten behoort ook tot de mogelijkheden. Wilt u ook weten wat maatschappelijk betrokken ondernemen voor uw organisatie kan betekenen? Wij informeren u graag over de diverse manieren waarop u zich als bedrijf kunt inzetten! Tevens informeren u graag over hoe onze werkwijze er in detail uitziet en wat u van ons mag verwachten.