Stichting Geef Kleur in het magazine NoordNieuws van VNO-NCW Noord

artikel geef kleurKoning Willem-Alexander sprak in zijn eerste Troonrede over de participatiesamenleving: een samenleving waarin mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen lokale omgeving. Vertaald naar het bedrijfsleven betekent dit meer aandacht voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Lianne Pentinga en Karin Visser uit Haren (Gr.) geven hier concreet invulling aan met hun stichting Geef Kleur. Onderneemt u al maatschappelijk betrokken?